Pravidla prodejní akce Electrolux

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Electrolux (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

  1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

  1. Termín a místo konání prodejní akce: 
    Prodejní akce probíhá v termínu od 01. 05. 2023 00:00 hod. do 30. 06. 2023 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

  1. Účastník prodejní akce: 
    Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

  1. Produkty zařazené do prodejní akce a výše bonusu:

Zákazník, který zakoupí některý z níže uvedených produktů značky Electrolux a který splní všechny ostatní podmínky akce, získá následující bonus:

Cashback v hodnotě 1 000 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT3LF14S, KNT2LF18S, LNT2LF18S, LNT3LF18S

Myčky nádobí: EEG47300L, EEG62310L, EEG62300L, EES47320L, KESC7300L, EES47300IX

Sporáky: LKK560000W, LKK560203W, LKK560000X, LKK560208X, LKK564201X, LKK660200W, LKR664100W

Varné desky: CIR60430, LIR60430, CIR60433, LIR60433, LIR60433B, LIL61434C, LIV63431BK, CIR60430CB

Odsavače par: EFF60560OX, LFG516X, LFT766X, EFF90560OX, LFT769X, LFV436K, LFG616X

Trouby vestavné: EOD5C70X

Cashback v hodnotě 1 500 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Trouby vestavné: EOD3H50TX, EOD3H70X, KOD3H70X, KODGH70TX, EOD3C50TX, EOD5H70X, KODEH70X, KODGC70TX, EOD5C71X, KODEC75X, EOD5C71Z, EOD6C77X, EOD6C77Z, EOD6P77X, KODDP77X, KODEC75X2, KODDP77H, EOD6C77H, KODDP77WX , KODDP77WX

Varné desky: EIT60443X, EIT61443B, EIS6134, EIS62443, EIV634, CIV634, KIV634I, KIS62443, EIS62449, EIS8134, EIS824, EIV84550

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT3FF18S, ENT6TF18S, LNC7ME32W3, LNC7ME32X3

Myčky nádobí: EEM63310L, EEG48300L, EES47310IX, EES48400L, EEM48320L, EES48401L, EEM48300IX

Odsavače par: LFG716R, LFG716W, LFG716X, LFG719X, LFV416K, LFV439K, LFV419K, LFV616K, LFV619K, LFV619R

Sporáky: LKK664200X, LKR564200K, LKR564200W, LKR664100X, LKR564200X, LKI564202W, LKI564201X, LKI564200X, LKI564201K

Pračky předem plněné: EW7F248ABC, EW7F348AWC, EW7F348ASC, EW6FN348WC

Pračky vrchem plněné: EW7TN3272C, EW7TN3372C, EW7TN23372C, EW7TN13372C, EW8TN3562C

Sušičky: EW8H258SC, EW8H458BC

Cashback v hodnotě 2 000 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Varné desky: EIP6446, EIS82449, EIV835, EIV654, KIV84550I, EIS6448, EIV854

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT4FE18S, LNS8FF19S, LNT7TF18S, ENT6TE18S, LNT7TF18S, LND5FE18S, LNT7ME36X3

Myčky nádobí: KESC8401L, EEM48321L, EEM43300IX, EEG67415L, EEQ67410W, EEM69310L, KEMB9310L, EEG67410L, EEG67410W, EEM69410L, EEG69405L, EEM69410W, EEM69300IX, EEM68510W, EEZ69410L, EEG68520W, EEM88510W, KEZA9315L, KEZA9310W, EEM63301L, KEMB3301L

Odsavače par: KFTB19X, KFVB19K

Trouby vestavné: EOC6H71X, EOC6H76X, KOCDH76X, EOC6P77H, EOB6220AOR, LOC8H31X

Pračky předem plněné: EW9F149SC, EW8F348WC

Pračky kombinované se sušičkou: EW7WO349SC, EW8WN261B, EW7WO448WC, EW9WN249W

Sušičky: EW9H188SCC, EW8H358SC

Cashback v hodnotě 3 000 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Varné desky: EIP8146, EIV8457, EIS84486, EIV9467, EIS7548, EIS8648, KCC83443, KCC84453CK, KCC85450

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT7TE18S3, KNT4FD18S, ENT8TE18S3, ENS6TE19S, LNG7ME18S, ENC8ME18R, ENS8TE19S, ECB7TE70S, KNG7TE75S, LNT6MC36U1

Myčky nádobí: EEC67310L, EEC87315L, KECA7305L, EEZ69410W

Odsavače par: KFIB19X

Trouby vestavné: EOC8P39X, KOCBP39X, EOC8P39WX, KOCBP39H, KOCBP39WX, EOB7S31V, EOB7S31X, KOBCS31X, EOC9P31WX, KVBAS21WX, EOB8S39X, EOB8S39Z, KOBBS39X, EOB8S39H, EOB8S39WX, EOB8S39WZ, KOBBS39H, KOBBS39WX, EOB9S31WX, KOAAS31WX, EOA9S31CX, KOAAS31CX, KOAAS31WT

Akce se vztahuje pouze na domácí spotřebiče dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux. Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 

5. Podmínky účasti v prodejní akci

5.1. Zakoupení jednoho či více produktů z výše uvedených, jež jsou součástí této akce,

u vybraných prodejců, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách www.electrolux.cz/prolepsizivot při dané prodejní akci.

5.2. Nákup či uzavření smlouvy se uskuteční v období od 01. 05. 2023 00:00 hod. do
30. 06. 2023 23:59 hod.

5.3. Registrace produktu do 14 dnů od nákupu produktu nebo uzavření smlouvy.

5.3.1. Registrace účastníků, kteří mají k dispozici účtenku nebo fakturu vystavenou do

30. 06. 2023 23:59 hod.:

5.3.1.1. Registrace produktu či produktů do zákaznického účtu MyElectrolux do 14 dnů od nákupu na stránce Registrace Electrolux.

5.3.1.2. Účastník obdrží potvrzovací e-mail o registraci produktů do svého účtu MyElectrolux s informací, že má ke svým produktům dostupné bonusy.

5.3.1.3. Účastník si ve svém účtu MyElectrolux v sekci Mé bonusy zvolí nabídku bonusu – CASHBACK a doplní sériové číslo produktu.

5.3.1.4. Účastník obdrží e-mail s potvrzením zvoleného bonusu a instrukcemi pro registraci nákupu a doplnění informací na externí webové stránce pro zaslání cashbacku.

5.3.1.5. Registraci nákupu na externí stránce musí účastník realizovat nejpozději do 31. 7. 2023 23:59 hod.

Na uvedené webové adrese doplní účastník následující údaje:

5.3.2. Registrace účastníka se smlouvou uzavřenou s kuchyňským studiem

do 30. 06. 2023 23:59 hod.:

5.3.2.1. Účastník zaregistruje smlouvu do 14 dnů od uzavření na externí stránce cashback2.mujelectrolux.cz, kde uvede následující údaje:

5.3.2.2. Účastník obdrží e-mail s potvrzením registrace smlouvy a dalšími informacemi

a instrukcemi, jak doložit fakturu.

5.3.2.3. Nejpozději do 30. 11. 2023 musí účastník doložit finální fakturu pro získání cashbacku.

5.4. Produkty musí být objednány nebo zakoupeny v době konání akce. V případě, že účastník prodejní akce zakoupený produkt vrátí, ztrácí na příslušný bonus nárok.

5.5. Slevové kódy převyšující 10 %, vydané na nákup na Electrolux.cz, nelze kombinovat s touto prodejní akcí. Účastníci, kteří uplatnili na nákup spotřebičů zařazených do akce slevu převyšující 10 % na webu Electrolux.cz, ztrácí na příslušný bonus nárok.

5.6. Nárok na bonus v rámci této akce nemůže být kombinován s jinými slevovými akcemi, které probíhaly před začátkem akce Electrolux tedy před 01. 05. 2023 a kde došlo k vystavení faktury či dodání produktu později, tj. již v době konání této promoakce.

5.7. Nabídka se nevztahuje na produkty, které jsou v době akce jen na objednání a budou dodány účastníku prodejní akce až po skončení akce.

5.8. Po ověření registračních údajů při registraci produktu, doplnění údajů a doložení faktury na externí stránce bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus.

5.9. V případě zadání nesprávného e-mailu ztrácí účastník prodejní akce na příslušný bonus nárok.

5.10. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude účastník prodejní akce kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění údajů. Pořadatel akce si vymezuje právo vyžádat si další doklady. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebudou-li registrace doplněny, nebudou ani zpracovány. Pokud podklady pořadatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  

5.11. Tím, že účastník prodejní akce provede registraci produktu, doplnění informací o nákupu a doplnění čísla účtu, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku zařazeného do akce za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registrace produktu, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Účastník prodejní akce souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu le moni s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.electrolux.cz/prolepsizivot

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník prodejní akce v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.electrolux.cz/prolepsizivot. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.